Twitter ไฟดับครั้งใหญ่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ทั่วโลก

Twitter ประสบปัญหาไฟดับครั้งใหญ่โดยผู้ใช้ทั่วโลกได้รับผลกระทบ โซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่กล่าวว่าปัญหานี้เกิดจาก “การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้ตั้งใจ” ที่เกิดขึ้นกับระบบภายใน

แอพ SLAP ตอนนี้ Amazon ให้คุณจ่ายเงินสำหรับการซื้อของโดยการสแกน PALM ในร้านค้า

ตอนนี้คุณสามารถชำระเงินสำหรับการซื้อของที่ร้านค้า Amazon ในสหรัฐอเมริกาได้โดยการสแกน PALM ของคุณ เปิดตัวโดยไททันค้าปลีกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเทคโนโลยีนี้ได้รับการแนะนำในร้านค้าอิฐและปูนคู่หนึ่งในซีแอตเทิลซึ่งมีศักยภาพในการขยายไปยังสนามกีฬาสำนักงานและสถานที่ที่มีรั้วรอบขอบชิดหรือปลอดภัยอื่น ๆ

นวัตกรรมบ้านแบบญี่ปุ่น เพื่ออากาศที่บริสุทธิ์

นวัตกรรมบ้าน แบบฉบับของญี่ปุ่นที่ เราจะนำมาเสนอในวันนี้นั้น ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และจะมุ่งเน้นด้านนวัตกรรมทางด้านอากาศ และความสะอาดบริสุทธิ์ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของผู้อยู่อาศัยนั่นเอง เพื่อที่จะให้ปลอดจากปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ที่เรียกว่าจะทำให้ร่างกาย มีประสิทธิภาพและความแข็งแรงมากที่สุดอีกด้วย สำหรับผู้อยู่อาศัย