การผ่าตัดทางเลือกที่โรงพยาบาลหลักของไอล์ออฟแมน เตรียมกลับมาดำเนินการอีกครั้งหลังหยุดให้บริการไป 7 สัปดาห์เนื่องจากการขาดแคลนบุคลากรโรงละครเพิ่มเติมเพื่อฟื้นฟูระดับปกติของขั้นตอนที่โรงพยาบาลโนเบิลในช่วงฤดูหนาวจะเปิดให้บริการ การให้บริการถูกระงับในช่วงกลางเดือนตุลาคมเนื่องจากความยากลำบากในการสรรหาเจ้าหน้าที่โรงละครผู้เชี่ยวชาญ

Manx Care กล่าวว่าได้ใช้เวลาในการฝึกอบรมพนักงานเพิ่มเติม โฆษกหญิงของ Manx Care กล่าวว่าองค์กรจะยังคงทำงานร่วมกับสิ่งอำนวยความสะดวกในสหราชอาณาจักรเพื่อให้ผู้ป่วยที่รอการนัดหมายเกี่ยวกับศัลยกรรมกระดูกนอกเกาะเพื่อเสริมความสามารถบนเกาะ หน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพยังได้เน้นย้ำกิจกรรมการสรรหาบุคลากรเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพนักงานบางส่วน ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับหน่วยงาน NHS ในสหราชอาณาจักรด้วย