หลายคนสงสัยจัดฟันเด็ก EF Line คืออะไร การจัดฟันในปัจจุบันนั้น มีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ ซึ่งในสมัยนี้การจัดฟันในเด็กนั้น ก็ถือว่าได้รับความสนใจจากพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นจำนวนมาก ที่อยากจะให้บุตรหลานของท่านมีฟันที่สวยงาม มีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีตั้งแต่อายุยังน้อย ซึ่งการจัดฟันในเด็กนั้น สามารถจัดฟันได้ตั้งแต่อายุ 4-15 ปี เพราะในวัยนี้เด็กยังมีกระดูกขากรรไกรที่ยังเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

จึงเหมาะสมที่จะเข้ารับการจัดฟัน เพื่อให้ผลการรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดฟันในเด็กนั้น ก็มีการนำนวัตกรรมรูปแบบใหม่ที่เข้ามาช่วยในการรักษา ทำให้ฟันของเด็กเจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสมและสวยงาม ซึ่งเครื่องมือที่ว่านั้นก็คือ EF Line ที่จะช่วยในเรื่องของการปรับโครงสร้างของใบหน้าให้อยู่ในรูปร่างที่เหมาะสม ถือว่าเครื่องมือ EF Line เป็นเครื่องมือการรักษาทางทันตกรรมในรูปแบบใหม่ โดยอาศัยแรงที่ได้จากกล้ามเนื้อให้เกิดการปรับโครงสร้างกระดูกใบหน้าและให้มีการเรียงตัวของฟันที่สวยงาม ดูเป็นธรรมชาติ ส่งผลให้บุตรหลานของท่านมีรอยยิ้มที่สดใส สมวัยด้วย ถ้าหากพ่อแม่ผู้ปกครองท่านใด สนใจที่จะให้บุตรหลานของท่านเข้ารับการจัดฟันในเด็กด้วยเครื่องมือ EF Line ก็ควรที่จะศึกษาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการจัดฟันในเด็กก่อนได้ หรือปรึกษาทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญที่จะให้ความรู้ในเรื่องของการจัดฟันในเด็ก ให้กับบุตรหลานของท่าน เพื่อที่จะได้ปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง

ซึ่งทางคลินิก ของเราก็มีทันตแพทย์ที่จะช่วยให้คำแนะนำในเรื่องของการจัดฟันในเด็ก หากสนใจสามารถเข้ารับคำแนะนำได้ แต่ในวันนี้ทางคลินิกของเรา จะมาพูดเครื่องมือ EF Line เพื่อเป็นความรู้ให้กับท่านที่สนใจที่จะนำบุตรหลานของท่านเข้ารับการจัดฟันในเด็ก

สำหรับเครื่องมือ EF Line นั้น เป็นชุดเครื่องมือการจัดฟันในเด็กที่สามารถใช้แก้ไขปัญหากล้ามเนื้อที่มีการทำงานผิดปกติได้และยังช่วยปรับตำแหน่งของลิ้น ช่วยส่งเสริมการปรับรูปของกระดูก เพราะกระดูกใบหน้าส่วนกลางและกระดูกขากรรไกรล่างของเด็กในวัยนี้ ยังมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็มีมากน้อยตามแต่ช่วงอายุของเด็ก นอกจากนี้เครื่องมือ EF Line ยังถูกออกแบบมาเพื่อทำการปรับเปลี่ยนการหายใจให้ถูกวิธี รวมถึงการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยปรับการกลืนให้ถูกต้องอีกด้วย เรียกได้ว่า เครื่องมือ EF Line นั้น แทบจะแก้ปัญหาในเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟันของเด็กได้อย่างล้ำลึก ตั้งแต่กล้ามเนื้อไปจนถึงฟันเลยทีเดียว อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของพฤติกรรมในเด็กที่มักจะพบเจอได้บ่อย นั่นก็คือ ปัญหาในเรื่องของการดูดนิ้ว กัดเล็บ กัดริมฝีปาก หายใจทางปากเป็นประจำ หรือมีการกลืนที่ผิดปกติ พฤติกรรมเหล่านี้ก็มีผลต่อการเรียงตัวของฟันของเด็กด้วย หรืออาจมีผลต่อการเจริญเติบโตของใบหน้าและขากรรไกรที่ผิดปกติ ทำให้ต้องมารับการจัดฟันเร็วขึ้น เพื่อป้องกันหรือแก้ไขความผิดปกติเหล่านั้น ซึ่งเครื่องมือการจัดฟันในเด็ก EF Line ก็สามารถแก้ไขพฤติกรรมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือการจัดฟัน EF Line ก็ถือว่าจัดเป็นงานการประยุกต์และปรับปรุงการเจริญเติบโต ซึ่งจะได้ผลดีเมื่อเริ่มในเด็กที่มีการสบฟันที่ผิดปกติ ฟันยื่น โดยสามารถแก้ไขฟันได้ภายใน 6-9 เดือน หากพ่อแม่ผู้ปกครองท่านใด สนใจให้บุตรหลานของท่านเข้ารับการจัดฟันในเด็ก เพื่อแก้ไขปัญหาฟันได้ในระยะยาว สามารถติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่คลินิก ทางเรามีทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดฟันในเด็ก รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาสุขภาพฟันของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ทันตแพทย์จะแนะนำในเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาดของสุขภาพช่องปากและฟันที่ถูกต้อง เพื่อให้เด็กได้ตระหนักและเอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟันให้มากเป็นพิเศษ เพื่อที่จะได้ปลูกฝังให้เด็กมีความรับผิดชอบในเรื่องของการรักษาสุขภาพช่องปากและฟันตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อที่จะได้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี รวมไปถึงมีรอยยิ้มที่มั่นใจ สดใส เสริมสร้างบุคลิกภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มที่และมีความสุข