ประสิทธิภาพในการสร้างโครงสร้างเริ่มต้นของตัวอ่อนมนุษย์จากสเต็มเซลล์ในห้องปฏิบัติการ แนวทางใหม่นี้ช่วยปลดล็อกวิธีการใหม่ในการศึกษาภาวะเจริญพันธุ์และการสืบพันธุ์ของมนุษย์ เซลล์ต้นกำเนิดมีความสามารถในการเปลี่ยนเป็นเซลล์ประเภทต่างๆ วิธีการจัดระเบียบเซลล์ต้นกำเนิดจากห้องปฏิบัติการให้ถูกต้องแม่นยำ แบบจำลองระยะแรกของการพัฒนาตัวอ่อนของมนุษย์

ความสามารถในการสร้างตัวอ่อนมนุษย์ในระยะเริ่มแรกอาจเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยเรื่องภาวะมีบุตรยาก โดยการทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาของตัวอ่อน และเงื่อนไขที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการแท้งบุตรและภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ แบบจำลองของตัวอ่อนยังสามารถใช้ในการทดสอบสภาวะที่อาจช่วยปรับปรุงการพัฒนาของตัวอ่อนในขั้นตอนการตั้งครรภ์ที่ได้รับความช่วยเหลือ เช่น การทำเด็กหลอดแก้ว